Onze website wordt geüpdate en is nog in bewerking

info@stichtingcrowdience.nl

Crowdience Vice Versa

Om het platform ook in te kunnen zetten voor onderzoek naar de zorg voor kwetsbare doelgroepen tijdens de corona crisis, is het met steun van SIDN fonds toegankelijk gemaakt voor o.a. mensen met een licht verstandelijke beperking en ouderen. In co-creatie met de doelgroepen en in samenwerking met onderzoekers van het Radboud UMC (Academische Werkplaats ‘Sterker op eigen benen’) implementeert Stichting Crowdience tools en functionaliteiten om het platform toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken, zodat iedereen kan meedoen aan citizen science over COVID-19.

SIDN Fonds: “Stichting Crowdience zet citizen science in om grip te krijgen op de situatie die n.a.v. de coronacrisis is ontstaan en hierop beter in te kunnen spelen. Het is van belang om ook kwetsbare doelgroepen hier actief bij te kunnen betrekken. Het project sluit dan ook goed aan bij de ‘Internet tegen Corona call.

In het voortraject is literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn interviews afgenomen via videobellen met mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. De informatie uit het voortraject is voorgelegd aan een ontwerper en software ontwikkelaar. Zij hebben in de ontwerpfase verschillende varianten van het ‘Ik onderzoek mee’ platform uitgewerkt, die weer besproken en getest zijn met de doelgroep in een iteratief proces. Hieruit is een re-design ontstaan van het originele Crowdience platform.

Aan het project is een vervolg subsidie toegekend door SIDN fonds voor de aanpassing van het inclusieve platform voor de ‘Corona monitor voor laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking’. Een mooie aanvulling, die door de samenwerking met het consortium van GGD Gelderland-Midden en -Zuid, MEE Gelderse Poort, de Academische Werkplaatsen AMPHI-Publieke Gezondheid en Sterker op eigen benen (Radboudumc), een grote kans biedt om impact te maken. Lees hier meer over het Corona monitor project.