Onze website wordt geüpdate en is nog in bewerking

info@stichtingcrowdience.nl

Ontstaan platform en stichting

Stichting Crowdience is opgericht in 2019 als een spin-off van de Radboud Universiteit. Het ‘Ik onderzoek mee’-platform is ondergebracht bij de stichting. Een belangrijke drijfveer om dit te doen is om te garanderen dat het platform door de wetenschap gebruikt kan worden en geen commercieel platform wordt. De stichting vindt het belangrijk om elke onderzoeker een kans te geven aan burgerwetenschap te doen. En om elke burger een stem te geven in wetenschappelijk onderzoek.

Origine

Tijdens onderzoekswerk bij Cornell University in de Verenigde Staten kwam Kirsten (oprichtster en bestuursvoorzitter) in contact met computerwetenschappers die citizen science en crowdsourcing onder andere gebruiken om duurzaamheidvraagstukken te bestuderen, bijvoorbeeld over het energieverbruik van huishoudens. Zij hebben input van burgers opgehaald om de parameters voor hun computermodellen te bepalen. De methode waarmee ze dat deden, vormt de basis van de manier waarop het ‘Ik onderzoek mee’-platform van Stichting Crowdience werkt. De stichting werkt vanuit de overtuiging dat deze methode ook in andere disciplines toegepast kan worden.

Hoe en waarvoor de methode gebruikt kan worden, hoe bruikbaar de resultaten zijn en wat ervoor nodig is om burgers mee te laten doen aan burgerwetenschap wordt mede onderzocht vanuit Crowdience. Dit doen we door onderzoeksubsidies aan te vragen in samenwerking met andere onderzoekers, kennispartners, praktijkinstellingen en organisaties.

Subsidies

  • In 2017 is het prototype van het Crowdience platform gesubsidieerd door het Kennis InnovatiE Mapping (KIEM) programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen ervaren onderzoekers van kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie.
  • In 2018 werd een subsidie toegekend door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan het project ‘Innovatieplatform Chronische Pijn,’ waar Crowdience deel van uitmaakt. Met de subsidie is het prototype uitgebouwd tot een volwaardig platform en getest bij mensen met chronische pijn klachten.
  • In 2020 is een subsidie toegekend door het SIDN fonds om het platform toegankelijk te maken voor álle burgers, zodat zij kunnen meedoen aan burgerwetenschap en onderzoek. Het platform is o.a. ingezet voor onderzoek naar de Corona pandemie onder mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Sinds 2020 is het Crowdience platform bekend onder ‘Ik onderzoek mee’.