Onze website wordt geüpdate en is nog in bewerking

info@stichtingcrowdience.nl

De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven t.a.v. de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid

Om de impact van de pandemie inzichtelijk te maken, voert het RIVM samen met de GGD’en landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen hoe het met de bevolking gaat (fysiek, psychisch en sociaal) en hoe dit zich door de tijd ontwikkelt. Echter, met het onderzoek worden laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking niet bereikt. Begin september 2020 is daarom onderzoek opgezet naar de impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), gesubsidieerd door ZonMw.

Doel. Het doel van dit onderzoek was om beter zicht te krijgen op de impact van de corona crisis en de corona maatregelen op deze doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te kunnen bieden voor professionals en gemeenten. Er werd hierbij onderzocht:

1. In hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd;

2. De impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid.

De vragenlijst werd afgenomen op het ‘Ik onderzoek mee’ platform. Met een vervolgsubsidie van het SIDN fonds zijn extra aanpassingen aan het inclusieve platform mogelijk gemaakt. De feedback van de gebruikers en deelnemers aan het Corona monitor project is meegenomen in de het Crowdience Vice Versa project. Hierdoor zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen, zoals het kunnen inspreken van tekst en de antwoordoptie ‘Wil ik niet zeggen’.

Lees meer over het project op de website pagina’s van ZonMw

De resultaten van de COVID monitor voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden zijn hieronder te downloaden: