Onze website wordt geüpdate en is nog in bewerking

info@stichtingcrowdience.nl

Producten

Producten van Ik onderzoek mee

Burgerwetenschap

De meeste onderzoeken, protocollen en behandelingen uit het sociale en medische domein zijn opgesteld door (gezondheids)professionals en onderzoekers, terwijl burgers óók deskundig zijn door hun eigen ervaringen en kennis.

Bekijk hier hoe ‘Ik onderzoek mee’ werkt

Deze ervaringen en kennis halen we op in ‘Ik onderzoek mee’. Deelnemers bouwen door co-creatie vanuit hun eigen kennis en ervaring vragenlijsten voor elkaar, met vragen en/of stellingen. En tegelijkertijd beantwoorden zij ook deze crowdcourced suggesties. Op deze manier krijgen onderzoekers en andere professionals (nieuwe) inzichten over hun onderzoeksonderwerpen. En doordat burgers ook zelf de suggesties van andere deelnemers beantwoorden, kunnen deskundigen de (onderwerpen in de) gecreëerde vragen/stellingen op waarde schatten.

Eenzijdige vragenlijst

Opvallend in sociaal en medisch vragenlijstonderzoek is dat niet alle burgers worden bereikt, bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

We vinden het belangrijk dat het ‘Ik onderzoek mee’-platform aansluit op de mogelijkheden en leefwereld van mensen die als ‘kwetsbaar’ in onze samenleving worden gezien. Deelnemers kunnen meedoen aan vragenlijstonderzoek door extra uitlegmogelijkheden, voorlees- en inspreekfuncties.

Op deze manier kunnen alle mensen worden bereikt door de onderzoekers. De resultaten van die onderzoeken zijn dan beter toepasbaar (generaliseerbaar) in meerdere situaties.

Bekijk hier hoe een vragenlijst eruit ziet op ‘Ik onderzoek mee’

Toegankelijke consent procedure

Onderzoek start bij het werven van deelnemers en die goed en volledig informeren over het onderzoek. Maar hoe doe je dat op een toegankelijke manier zodat iedereen kan meedoen?

Stichting Crowdience heeft samen met een grafisch ontwerper en onderzoekers van het Radboudumc een tool ontwikkeld waarmee een toegankelijke flyer, informatiebrief en toestemmingsformulier gemaakt kunnen worden. De brieven zijn gebaseerd op ethische richtlijnen en bestaande proefpersoon informatie formulieren (PIF) van (medisch) ethische commissies.

Er zijn verschillende sjablonen voor bijvoorbeeld vragenlijstonderzoek, interviews of focusgroep onderzoek, experimenteel onderzoek, medisch onderzoek, etc. Ook hebben we een unieke beeldbank aangelegd om de tekst te ondersteunen met passende afbeeldingen. De teksten zijn ontwikkeld samen met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.