Onze website wordt geüpdate en is nog in bewerking

info@stichtingcrowdience.nl

Producten

Mogelijkheden van Ik onderzoek mee

Burgerwetenschap

De meeste onderzoeken, protocollen en behandelingen uit het sociale en medische domein zijn opgesteld door (gezondheids)professionals en onderzoekers, terwijl burgers óók deskundig zijn door hun eigen ervaringen en kennis.

Bekijk hier hoe ‘Ik onderzoek mee’ werkt

Deze ervaringen en kennis halen we op in ‘Ik onderzoek mee’. Deelnemers bouwen door co-creatie vanuit hun eigen kennis en ervaring vragenlijsten voor elkaar, met vragen en/of stellingen. En tegelijkertijd beantwoorden zij ook deze crowdcourced suggesties. Op deze manier krijgen onderzoekers en andere professionals (nieuwe) inzichten over hun onderzoeksonderwerpen. En doordat burgers ook zelf de suggesties van andere deelnemers beantwoorden, kunnen deskundigen de (onderwerpen in de) gecreëerde vragen/stellingen op waarde schatten.

Eenzijdige vragenlijst

Opvallend in sociaal en medisch vragenlijstonderzoek is dat niet alle burgers worden bereikt, bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

We vinden het belangrijk dat het ‘Ik onderzoek mee’-platform aansluit op de mogelijkheden en leefwereld van mensen die als ‘kwetsbaar’ in onze samenleving worden gezien. Deelnemers kunnen meedoen aan vragenlijstonderzoek door extra uitlegmogelijkheden, voorlees- en inspreekfuncties.

Op deze manier kunnen alle mensen worden bereikt door de onderzoekers. De resultaten van die onderzoeken zijn dan beter toepasbaar (generaliseerbaar) in meerdere situaties.

Bekijk hier hoe een vragenlijst eruit ziet op ‘Ik onderzoek mee’