Onze website wordt geüpdate en is nog in bewerking

info@stichtingcrowdience.nl

Werking Crowdience

In het ‘Ik onderzoek mee’ platform denken burgers – soms in hun rol als patiënt of cliënt – mee over onderzoek. Ze delen hun eigen kennis, ervaringen en ideeën over een gezondheidsonderwerp. Deze crowdsourced suggesties worden onderdeel van een vragenlijst, die ze óók beantwoorden. Doordat ze zelf de suggesties van andere deelnemers beantwoorden, komt er inzicht in de waarde van de (onderwerpen in de) gecreëerde vragen/stellingen. Sommige ervaringen en ideeën gelden voor alle deelnemers, andere suggesties alleen voor bepaalde subgroepen, of niemand anders. In de video hieronder wordt dit verder uitgelegd.

Er wordt niet meer uitgevraagd dan nodig. Immers, wat niet uit het collectieve denkproces naar boven komt, speelt op dat moment geen belangrijke rol in de levenssituaties van mensen. Op deze bottom-up manier krijgen onderzoekers out-of-the-box inzichten over onderwerpen die belangrijk zijn voor burgers en/of patiënten. Op de foto’s hieronder zie je hoe dit werkt in het platform, bijvoorbeeld om over het onderwerp ‘Activiteiten tijdens Corona’ te brainstormen.

De meeste onderzoeken, protocollen en behandelingen uit het sociale en medische domein zijn ‘expert driven’. Ik onderzoek mee gaat uit van de expertise van ervaringsdeskundige burgers.

De kennisopbouw vanuit de burgers maakt het platform uniek. Maar het platform van Crowdience kan óók gebruikt worden voor traditioneel (eenzijdig) vragenlijstonderzoek, bijvoorbeeld bij speciale doelgroepen, zoals kinderen, senioren, laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking. Het platform is namelijk zo ontwikkeld dat mensen met extra hulpmiddelen de weg weten te vinden en vragen kunnen beantwoorden met antwoordmogelijkheden die zijn afgestemd op de doelgroepen. We voeren deze ontwikkelingen <a href=”https://stichtingcrowdience.nl/?p=909″>samen met de doelgroepen door</a>.