Onze website wordt geüpdate en is nog in bewerking

info@stichtingcrowdience.nl

Innovatieplatform Chronische Pijn

Crowdience maakte van 2018-2021 deel uit van het project ‘Innovatieplatform Chronische Pijn’, gesubsidieerd door Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale project streefde naar de ontwikkeling en implementatie van zowel een fysieke als virtuele omgeving waarin innovatieve e-Health en zorgproducten worden ontwikkeld met het oog op patiënt-centrale kwaliteitszorg en het zelfmanagement van patiënten met chronische pijn.

Tijdens het project is een veilige persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ontwikkeld door Ivido met diverse functionaliteiten gericht op multidisciplinaire eerstelijnszorg met bijbehorende bewegingstherapieën, trainingsmodules en zelfzorg. Deze PGO is gericht op preventie, participatie, personalisatie en predictie in de gezondheidszorg. Ivido heeft het MedMij label, wat inhoudt dat gebruikers van de Ivido PGO ervan verzekerd dat zij alle informatie binnen de PGO op een veilige manier kunnen verzamelen, bekijken en delen.

Deelnemers van de PGO omgeving van Ivido kunnen via een ingebouwde button naar het ‘Ik onderzoek mee’-platform om mee te denken over hun zorg en behandeling. Onderzoekers die gebruik maken van Ik onderzoek mee kunnen hun vragen uitzetten aan deze deelnemers. Een win-win situatie om meer input te krijgen van burgers en patiënten.

Onderzoek

Het onderzoek in dit project had 2 doelen. We onderzochten hoe de zorg voor chronische pijn patiënten verbeterd kan worden. Daarbij onderzochten we ook wat voor inzichten het platform Crowdience omhoog kan halen en hoe de werking van het platform ervaren werd door de deelnemers.

Voor het eerste doel hielden we focusgroepen (groepsdiscussies) met mensen met chronische pijn en haalden kennis en ervaringen op via het platform. Deze inzichten werden samengenomen en teruggekoppeld aan zorgprofessionals via het Netwerk Chronische Pijn. Voor het tweede doel vergeleken we de inbreng van deelnemers van het Crowdience platform met de bevindingen van de focusgroepen. Focusgroeponderzoek is een traditionele manier van onderzoek doen om nieuwe en verdiepende inzichten te krijgen en/of theorieën te ontwikkelen over bepaalde onderwerpen.

In 2019 zijn focusgroepen gehouden met chronische pijn patiënten waar over 3 onderzoeksvragen is gesproken.  Aan het begin van 2020 zijn dezelfde 3 onderzoeksvragen gesteld via het platform. Per onderzoeksvraag zijn ongeveer 100 crowsourced suggesties van chronische pijn patiënten binnengekomen en beantwoord. Doordat mensen onderwerpen inbrachten via hun vragen/stellingen en daar ook antwoord op gaven, heeft het platform zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten. De kwalitatieve resultaten vergeleken we met de kwalitatieve uitwerking van de focusgroepen.

Binnenkort komen hier de eerste inhoudelijke onderzoeksbevindingen beschikbaar.

Er is ook een evaluatie van het platform gehouden. De resultaten lees je hier.