Onze website wordt geüpdate en is nog in bewerking

info@stichtingcrowdience.nl

Ik onderzoek mee

Op het ‘Ik onderzoek mee’ platform van Stichting Crowdience vragen deskundigen aan burgers om mee te denken over onderwerpen, maar zij zijn níet degene die de vragen stellen. Burgers bouwen door co-creatie vanuit hun eigen kennis en ervaring de vragenlijsten, bestaande uit vragen en/of stellingen. En tegelijkertijd beantwoorden zij ook deze crowdsourced suggesties.

De meeste onderzoeken, protocollen en behandelingen uit het sociale en medische domein zijn ‘expert driven’.

Op deze bottom-up manier krijgen deskundigen out-of-the-box inzichten over hun aangedragen onderwerpen. En doordat burgers ook zelf de suggesties van andere deelnemers beantwoorden, kunnen deskundigen de (onderwerpen in de) gecreëerde vragen/stellingen op waarde schatten.

Bekijk hier de video over hoe Crowdience werkt

Misschien gelden sommige suggesties voor alle deelnemers en andere suggesties voor bepaalde subgroepen, of niemand anders.

Er wordt niet meer uitgevraagd dan nodig. Immers, wat niet uit het collectieve denkproces naar boven komt, speelt op dat moment geen prominente rol in de levens van burgers.

De kennisopbouw vanuit de burgers maakt het platform uniek. Maar Crowdience kan óók gebruikt worden voor traditioneel vragenlijstonderzoek bij speciale doelgroepen, zoals kinderen, senioren, laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Het platform wordt momenteel namelijk zo ontwikkeld dat mensen met extra hulpmiddelen de weg weten in Crowdience en vragen kunnen beantwoorden met antwoordmogelijkheden die zijn afgestemd op de doelgroep. We voeren deze ontwikkeling samen met de doelgroep uit.