Onze website wordt geüpdate en is nog in bewerking

info@stichtingcrowdience.nl

Reflectie op call subsidieverstrekker citizen science

Stichting Crowdience ondertekent brief verbeteringen voor subsidieverstrekkers

Begin dit jaar lanceerden ZonMw en Health Holland de subsidieoproep Citizen Science voor Gezondheid en Zorg. We waren blij dat een subsidieverstrekker burgerwetenschap wil stimuleren! Toch zijn er punten voor verbetering. Vanuit Mijn Data Onze Gezondheid (Gaston Remmers) is daarom samen met 35 andere burgercollectieven, kennisinstellingen en enkele bedrijven een brief gestuurd aan ZonMw. Hierin staat een beknopte analyse en een aanbod om in gesprek te gaan met ZonMw en Topsector Life Siences & Health en hun financiers om na te denken over een alternatieve aanpak om burgers écht aan zet te laten zijn.

De brief is hieronder in de pdf te lezen. Mensen die zich kunnen vinden in de strekking kunnen de brief mee ondertekenen via deze link