Evaluatieverslag Crowdience – Project Chronische Pijn

Na afloop van het onderzoek heeft 55% van de deelnemers de evaluatie over het onderzoek met Crowdience ingevuld en ook weer zelf vragen toegevoegd.

Doelgroep

De meeste deelnemers zijn via sociale media geworven. De deelnemers passen in de doelgroep waarop het onderzoek zich richt. Sommige deelnemers ervaren al vanaf hun jeugd pijn, anderen op latere leeftijd.

Oorzaken van chronische pijn variëren, zoals trauma ervaring (21%), reumatische aandoening (25%), zenuwaandoening (11%), psychische of gedragsproblemen (8%), spierklachten of -ziekte (7%), stress en overbelasting (5%), medische missers (3%) en erfelijke aandoeningen (3%). Ook deden deelnemers mee waar geen duidelijke of eenduidige oorzaak is vastgesteld van hun chronische pijn.

Resultaten

Deelnemers hopen dat de onderzoeksresultaten worden gedeeld met hulpverleners zodat zij meer inzicht krijgen in de situatie van patiënten en de behandelingen worden verbeterd. Ze willen dat hulpverleners begrip tonen en dat ze patiënten serieus nemen. Een aantal deelnemers kijkt uit naar de komst van een zorgcentrum voor chronische pijn patiënten, omdat het echt mensen kan helpen.

Ik vind dit een goede manier van onderzoek doen.”

Er wordt ook opgemerkt dat soms de antwoorden niet goed passen bij de (vraag)stelling en dat het interpreteren van de vragen/stellingen ‘subjectief’ kan zijn. Dit is goed opgemerkt. Crowdience is namelijk niet een doorsnee vragenlijstplatform en het is niet de bedoeling om gevalideerde* vragenlijsten af te nemen. Het is juíst de bedoeling dat kennis en ervaring vanuit burgers komt en dat zij zelf de vragen/stellingen opstellen. Hierbij streven we niet naar perfectie van de vragen/stellingen en antwoorden.

De inzichten die opgehaald worden via Crowdience worden teruggekoppeld aan onderzoekers en hulpverleners en het is hun taak en verantwoordelijkheid om dit verder te gebruiken, uit te diepen en/of door te ontwikkelen. De bevindingen die via het Crowdience platform zijn opgehaald zijn het startpunt van verder onderzoek en niet het eindpunt.


* Dit betekent dat iedereen de vraag/stelling op dezelfde manier opvat zoals deze bedoeld is.