Crowdience Vice Versa

Stichting Crowdience werkt samen met het Radboudumc en verschillende zorginstellingen in het ‘Crowdience Vice Versa’ project, gesubsidieerd door SIDN fonds en ZonMw.

Onderzoek

Het Crowdience platform wordt met ‘inclusief onderzoek’ en in co-creatie met mensen met een licht verstandelijke beperking en ouderen aangepast. Door deze doorontwikkeling kunnen ook kwetsbare groepen, die onder de langdurige zorg vallen, deelnemen aan burgerwetenschap over de coronacrisis.

In het voortraject is literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn interviews afgenomen via videobellen met mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. De informatie uit het voortraject is teruggekoppeld aan de ontwerper en software ontwikkelaar. Zij hebben in de ontwerpfase verschillende varianten van het ‘Ik onderzoek mee’ platform uitgewerkt, die weer voorgelegd zijn aan de doelgroep. Hieruit is een re-design ontstaan van het originele Crowdience platform, dat toen niet voldoende toegankelijk was.

Het project blijft werken in continue feedbackloops. De Corona gedragsvragenlijst wordt in 2020-2021 via de GGDen (i.s.m. MEE Gelderse Poort en Pharos) afgenomen bij laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. De feedback van onze gebruikers en deelnemers wordt voortdurend verwerkt en zo wordt het platform bijgeschaafd en komen nieuwe functionaliteiten beschikbaar, zoals het kunnen inspreken van tekst en de antwoordoptie ‘Wil ik niet zeggen’.

De eerste resultaten van de COVID monitor voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden zijn hieronder te downloaden:

Lees ook meer over het project op de website van ZonMw.