Innovatie platform Chronische Pijn

Crowdience maakt deel uit van het EFRO project ‘Innovatieplatform Chronische Pijn’. Het totale project streeft naar de ontwikkeling en implementatie van zowel een fysieke als virtuele omgeving waarin innovatieve e-Health en zorgproducten worden ontwikkeld met het oog op patiënt-centrale kwaliteitszorg en het zelfmanagement van patiënten met chronische pijn. Consortium partners zijn Netwerk Chronische Pijn, Ivido, RealHealth Sint Maartenskliniek, Privacy by Design Foundation en Radboud Universiteit.

Er wordt een veilige persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ontwikkeld door Ivido met diverse functionaliteiten gericht op multidisciplinaire eerstelijnszorg met bijbehorende bewegingstherapieën, trainingsmodules en zelfzorg. Deze PGO is gericht op preventie, participatie, personalisatie en predictie in de gezondheidszorg. Ivido heeft het MedMij-label, wat inhoudt dat gebruikers van de Ivido PGO ervan verzekerd dat zij alle informatie binnen de PGO op een veilige manier kunnen verzamelen, bekijken en delen. 

Deelnemers van de PGO omgeving van Ivido kunnen via een ingebouwde button naar Crowdience om mee te denken over hun zorg en behandeling. Onderzoekers die gebruik maken van Crowdience kunnen hun vragen uitzetten aan deze deelnemers. Een win-win situatie om meer input te krijgen van burgers en patiënten!

Onderzoek

Het onderzoek in dit project heeft 2 doelen. We onderzoeken hoe de zorg voor chronische pijn patiënten verbeterd kan worden. Daarbij onderzoek we wat voor inzichten het platform Crowdience omhoog kan halen en hoe de werking van het platform ervaren wordt door de deelnemers.

Voor het eerste doel houden we focusgroepen (groepsdiscussies) met mensen met chronische pijn en we halen kennis en ervaringen op via het Crowdience platform. Deze inzichten worden samengenomen en teruggekoppeld aan zorgprofessionals via het Netwerk Chronische Pijn en wetenschappelijke publicaties.

Voor het tweede doel vergelijken we de inbreng van deelnemers van het Crowdience platform met de bevindingen van de focusgroepen. Focusgroeponderzoek is een traditionele manier van onderzoek doen om nieuwe en verdiepende inzichten te krijgen en/of theorieën te ontwikkelen over bepaalde onderwerpen.

In 2019 zijn focusgroepen gehouden met chronische pijn patiënten waar over 3 onderzoeksvragen is gesproken. Aan het begin van 2020 zijn dezelfde 3 onderzoeksvragen gesteld via het platform Crowdience. Per onderzoeksvraag hebben we ongeveer 100 crowsourced suggesties van chronische pijn patiënten gekregen en beantwoord zien worden. Doordat mensen onderwerpen inbrengen via hun vragen/stellingen en daar ook antwoord op geven, heeft het Crowdience platform zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten. De kwalitatieve resultaten vergelijken we met de kwalitatieve uitwerking van de focusgroepen.

Binnenkort komen hier de eerste onderzoeksbevindingen beschikbaar.