Ontstaan platform en stichting

Tijdens onderzoekswerk bij Cornell University in de Verenigde Staten kwam Kirsten (oprichtster en bestuursvoorzitter) in contact met computerwetenschappers die citizen science en crowdsourcing onder andere gebruiken om duurzaamheidvraagstukken te bestuderen, bijvoorbeeld over het energieverbruik van huishoudens. Zij hebben input van burgers opgehaald om de parameters voor hun computermodellen te bepalen. De methode waarmee ze dat deden, vormt de basis van de manier waarop het ‘Ik onderzoek mee’-platform van Stichting Crowdience werkt.

De stichting werkt vanuit de overtuiging dat deze methode ook in andere disciplines toegepast kan worden.

Hoe en waarvoor de methode gebruikt kan worden, hoe bruikbaar de resultaten zijn en wat ervoor nodig is om burgers mee te laten doen aan burgerwetenschap wordt mede onderzocht vanuit Crowdience. Dit doen we door onderzoeksubsidies aan te vragen in samenwerking met andere onderzoekers, kennispartners, praktijkinstellingen en organisaties.

Van 2017-2018 is het Crowdience platform gesubsidieerd door een Kennis InnovatiE Mapping (KIEM) subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het KIEM-programma financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen ervaren onderzoekers van kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. 

Van 2018-2021 is een subsidie toegekend door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan het project ‘Innovatieplatform Chronische Pijn,’ waar Crowdience deel van uitmaakt.

In 2019 is als spin-off van de Radboud Universiteit Stichting Crowdience opgericht. Het ‘Ik onderzoek mee’-platform is ondergebracht bij de stichting. Een belangrijke drijfveer om dit te doen is om te garanderen dat het platform door de wetenschap gebruikt kan worden en geen commercieel platform wordt. De stichting vindt het belangrijk om elke onderzoeker een kans te geven aan burgerwetenschap te doen. En om elke burger een stem te geven in wetenschappelijk onderzoek.