Missie en Visie

Missie

Onze missie is om elke burger een stem te geven in onderzoek én om elke onderzoeker de kans te geven om onderzoek te doen met burgers.

Visie – wat gaan we doen?

Om elke burger een stem te geven in onderzoek, moet het Crowdience platform voor iedereen toegankelijk zijn. Toegankelijk voor burgers én onderzoekers. Hierin blijven we samenwerken en ontwikkelen mét burgers en onderzoekers.

Veel mensen kunnen het web niet optimaal gebruiken door complexe interfaces, gebruik van moeilijke taal en het onvoldoende bieden van alternatieven voor toegang tot informatie en het stellen van vragen. Deze ‘web ongelijkheid’ of ‘web discriminatie’ blijft vaak onderbelicht, terwijl er grote groepen door benadeeld worden. Hieronder vallen mensen met weinig inkomen of opleiding, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen. De informatie en de manier van informatie presenteren sluit vaak niet aan bij hun mogelijkheden en leefwereld.

Opvallend is dat het vaak mensen uit kwetsbare groepen zijn die het minst (kunnen) meedoen met het verbeteren van hun gezondheid, terwijl zij de grootste gezondheidsachterstanden hebben. Het is belangrijk om het Crowdience platform aan te laten sluiten op de mogelijkheden en leefwereld van kwetsbare groepen. Hierdoor krijgen zij daadwerkelijk toegang om mee te denken en doen aan burgerwetenschap.

Momenteel wordt samen met mensen met een verstandelijke beperking en ouderen het platform doorontwikkeld in het ‘Crowience Vice Versa’ project. Het doel is om met Crowdience onderzoek te doen naar de verbetering van de langdurige zorg tijdens de coronacrisis. Lees hier meer over.