Ontwikkeling van Crowdience als inclusief platform

Door webongelijkheid worden grote groepen benadeeld. Het is belangrijk om het Crowdience platform aan te laten sluiten op de mogelijkheden en leefwereld van alle mensen.

Steeds meer mensen hebben toegang tot internet. Maar veel kunnen het web niet goed gebruiken door complexe interfaces, gebruik van moeilijke taal en het onvoldoende bieden van alternatieven voor toegang tot informatie. Deze ‘web ongelijkheid’ blijft vaak onderbelicht, terwijl er grote groepen door benadeeld worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met weinig inkomen of opleiding, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ook senioren.

Voorbeeld design in het onderzoek van hoe een Crowdience pagina eruit zou kunnen zien

Het is belangrijk om het Crowdience platform aan te laten sluiten op de mogelijkheden en leefwereld van alle mensen. Hierdoor krijgt iedereen daadwerkelijk toegang om mee te denken en doen aan burgerwetenschap en onderzoek. En onderzoekers en hulpverleners kunnen zo ook inzichten verkrijgen vanuit kwetsbare doelgroepen.

Voor de doorontwikkeling van Crowdience is specifieke aandacht nodig voor de functionaliteiten, werking en de begrijpelijkheid van het platform. We zijn inmiddels een heel eind op weg om het platform Crowdience inclusief en toegankelijk te maken voor kwetsbare doelgroepen met behulp van de subsidie van SIDN fonds. Dit doen we samen met de doelgroep. Lees hier meer over in de blog van Anneke gepubliceerd bij de Academische Werkplaats Sterker op eigen Benen.