Onderzoek COVID-19

Onderzoek van start naar de impact van COVID-19

Begin september is onderzoek opgezet naar de impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de corona crisis en de corona maatregelen op deze doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te kunnen bieden voor professionals en gemeenten.

Er wordt hierbij onderzocht:
1. In hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd;
2. De impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid.

De vragenlijst kan vanaf vandaag worden ingevuld op ons platform! Het projectteam is nog op zoek naar zoveel mogelijk organisaties die willen bijdragen aan het onderzoek, bijvoorbeeld door de vragenlijst onder hun cliënten uit te zetten. Als je interesse hebt, kan je contact opnemen via anouk.menko@radboudumc.nl.